ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Γενικός Δ/ντης ΣΕΠΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Γενικός Δ/ντης ΣΕΠΥ

Ο κ. Αλέξανδρος Διαμαντίδης είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια, ενώ από την ερευνητική του δραστηριότητα έχει προκύψει σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει προϋπηρεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ιδιωτικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2019 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ).