ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής, υποβολής υποψηφιότητας και διεκδίκησης βραβείου, έχουν όλοι οι αγρότες και οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στη πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα και εμπίμπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες:
 1. O Αγρότης της Χρονιάς
 2. Η Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση της Χρονιάς
 3. Η Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς
Οι υποψηφιότητες, υποβάλλονται με δύο τρόπους:
 1. Ταχυδρομικά: Εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής, συμπλήρωσή της και αποστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Green Box A.E., Νίκης 24, ΤΚ 10557, Σύνταγμα, Αθήνα
 2. Ηλεκτρονικά: Κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο «Δηλώστε Συμμετοχή Online»
Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του υποψηφίου
 • Το μέγεθος εκμετάλλευσης
 • Τα είδη της καλλιέργειας
 • Το μέγεθος παραγωγής
 • Τις υποδομές (μηχανήματα, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις)
 • Υποδομές μεταποίησης και επώνυμο προϊόν (εάν υπάρχει)
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Μέγεθος μονάδας, αριθμός και είδη ζώων, παραγωγή ζωοτροφών (για τη 2η  κατηγορία)
 • Αριθμό μελών που συμμετέχουν (για την 3η κατηγορία)
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κύριο Παναγιώτη Αραβαντινό, τηλ.: 210 3232905,
e-mail: aravantinos@agronews.gr
Κόστος συμμετοχής
Η υποβολή υποψηφιότητας στα βραβεία «Αγρότης της Χρονιάς» είναι δωρεάν.
Σημειώνεται ότι:
 1. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2023
 2. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής από το ίδιο άτομο, μέχρι δύο υποψηφιότητες (δύο διαφορετικές κατηγορίες βραβείων).
 3. Χορηγοί και υποστηρικτές των βραβείων δεν μπορούν να λάβουν μέρος.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από τις 01 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023.
Οι νικητές θα παρουσιαστούν στην τελετή απονομής των Βραβείων – Farmer’s Day που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2023.