Σύντομο video της εκδήλωσης

Βραβεύσεις

1η ΕNOTHTA

2η Ενότητα

3η Ενότητα

4η Ενότητα

H παρουσίαση του καθηγητή Pulina

Η παρουσίαση του Ιρλανδού παραγωγού John Martin