ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

∆ιευθυντής ΕΑΣ Καβάλας

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

∆ιευθυντής ΕΑΣ Καβάλας

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Σαραντίδη Κλέαρχου: