ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Καθηγητής M.A.I.X

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Καθηγητής M.A.I.X

Καθηγητής M.A.I.X

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Καλαϊτζή με τίτλο: “Έρευνα και αποτύπωση ελιάς με ηλεκτρονικά μέσα”