ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας