ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment, Eurobank

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment, Eurobank