ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Αγοραστής & Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης του Οµίλου Fresca UK

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Αγοραστής & Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης του Οµίλου Fresca UK

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Σπανού με τίτλο: “Αγορά, Οργανώσεις Παραγωγών, Προώθηση και Διάθεση Προϊόντος”