ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωπόνος, Καλλιεργητής, Κόρινθος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωπόνος, Καλλιεργητής, Κόρινθος

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Παναγιωτόπουλου με τίτλο: “Σημαντικά Projects: Η ανάπτυξη της καλλιέργειας Καβάλο-Κόρινθος”