ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ.