ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων

  Πρόεδρος του ”Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 2012.

  Πτυχιούχος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Πτηνοτρόφος-Μέλος του” Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 1996.
  • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.).
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.)
  • Μέλος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος
  • Μέλος της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Ελλάδος.
  • Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανωμένων Πτηνοτρόφων -Παραγωγών.
  • Μέλος του Γενικού Αγροτικού Συνετεταιρισμού Ιωαννίνων ”Ένωση Αγροτών”
  • Μέλος του Δ.Σ. του ” Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 2000 έως σήμερα.
  • Πρόεδρος εταιρίας ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. (θυγατρικής εταιρίας του ”Α.Π.Σ.Ι.- Η ΠΙΝΔΟΣ”) από το 2004 έως το 2008.

Αντιπρόεδρος του ”Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 2008 έως την 25/06/2012.