ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης GAEA

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης GAEA

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Μάρκου με τίτλο: “Εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές”