1η Ενότητα: Γενικό Πλαίσιο

1η Ενότητα: Γενικό Πλαίσιο

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Προγράμματα στον αγροτικό χώρο Χαράλαμπος Κασίμης – Νίκος Μανέτας
Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους αγρότες Σπύρος Φλώρος
Ασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής και Μέσων Παραγωγής Θεοφάνης Κουρεμπές
Καθεστώς φορολόγησης αγροτών και ασφαλιστικές εισφορές Κωνσταντίνος Νηφορόπουλος
Νέες τεχνολογίες και πληροφορική στον αγροτικό χώρο Αθανάσιος Γκέρτσης
Τεχνολογία Pellenc στον αμπελώνα και στον ελαιώνα Παναγιώτης Παπανικολάου