ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΣΥΜΒΟΛΟ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Την «επανάσταση» στο χώρο του επιτραπέζιου σταφυλιού µε εισαγωγή κατ’ αρχήν και καθιέρωση µετέπειτα νέων ποικιλιών µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα, επιχειρεί το αµέσως επόµενο διάστηµα η Οµάδα Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών Σταφυλιού «Σύµβολο», η οποία επιλέχθηκε από την ειδική επιτροπή της διοργάνωσης ως η Καλύτερη Συλλογική Προσπάθεια.

Σκοπός των επικεφαλής της Οµάδας, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 στο Ελαιοχώρι Καβάλας µε 80 µέλη, τα οποία εν συνεχεία αυξήθηκαν, είναι η επέκταση κατά ένα – ενάµιση µήνα της σεζόν στο σταφύλι. Ώστε αυτή να διαρκεί ως τα µέσα ∆εκεµβρίου, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο σε ολόκληρο το βόρειο ηµισφαίριο υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Σηµειώνεται πως κύρια δραστηριότητα της Οµάδας, που επιχειρεί ταυτόχρονα να εµπλουτίσει την γκάµα των  προϊόντων της και να συνδράµει τους αγρότες της περιοχής, ρίχνοντας το κόστος παραγωγής και µειώνοντας το ρίσκο είναι η καλλιέργεια, συγκέντρωση, τυποποίηση, εµπορία και εξαγωγή των σταφυλιών από  ποικιλίες Σουλτανίνα, Crimson, Italia, Victoria.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οµάδας, για το 2016 η συγκοµιζόµενη ποσότητα ήταν 2.200 τόνοι και το σύνολο της κατευθύνθηκε προς εξαγωγές.  Οι χώρες στις οποίες εξάγει είναι: Γερµανία, Ολλανδία, Αγγλία, Αυστρία, Πολωνία. Επίσης ο τζίρος της Οµάδας για το 2016 ήταν 2.500.000 ευρώ. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο Νίκος Μαυρίδης.
Videohttps://www.youtube.com/watch?v=FhOxwS0SWl0