Λάζαρος Τσακανίκας

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σήµερα που ο Πτηνοτροφικός Συνετιαρισµός ΠΙΝ∆ΟΣ προσεγγίζει ή και ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ τζίρο, όλοι είναι χαρούµενοι. Αν υπάρχει ωστόσο ένας άνθρωπος που µε την προσήλωση και την εργατικότητά του κράτησε το συνεταιρισµό όρθιο στα δύσκολα χρόνια της πορείας του, αυτός δεν είναι άλλος από τον Λάζαρο Τσακανίκα. Ο ακούραστος Γενικός ∆ιευθυντής, αποτέλεσε και σε δύσκολες εποχές τον κυµατοθραύστη του συνεταιρισµού και µ’ αυτό κυρίως το σκεπτικό, η συντακτική οµάδα της Agrenda και η Επιτροπή Αξιολόγησης του θεσµού του απονέµουν οµόρφωνα την τιµητική διάκριση της χρονιάς.