ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Διευθυντής πιστοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Διευθυντής πιστοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Φλώρου με τίτλο: «Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους αγρότες»