ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ

Προϊστάμενος ειδικής υπηρεσίας προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ

Προϊστάμενος ειδικής υπηρεσίας προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Δείτε τη παρουσίαση των κυρίων Κασίμη-Μανέτα με τίτλο: «Προγράμματα στον αγροτικό χώρο»