ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Proactive

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Proactive

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Μπουνάκη με τίτλο: «Διαχείριση εισροών και υπολειμματικότητες»