ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ

Πρόεδρος ΕΛΓΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ

Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Κουρεμπέ με τίτλο: «Ασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής και Μέσων Παραγωγής»