ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ

Καθηγητής Αμερικανικής γεωργικής σχολής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ

Καθηγητής Αμερικανικής γεωργικής σχολής

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Γκέρτση με τίτλο: «Νέες τεχνολογίες και πληροφορική στον αγροτικό χώρο»